Huvikool 'Pääsulind' logo
Tallinna mnt. 38, Aruküla
Harjumaa 75201
tel: 60 70 286
fax: 60 70 601
huvikool@hot.ee
www.paasulind.ee
Ajalugu
Aruküla mõisa varasem ajalugu ulatub tagasi 17. sajandisse. Alates aastast 1771 kuni mõisate võõrandamiseni 1919.a. kuulus Aruküla mõis Baranoff`ide aadlisuguvõsale. Praegune mõisa peahoone ehitati esialgsel kujul klassitsistliku arhitektuuristiili reeglite kohaselt Tallinnast pärit ehitusmeistri G.Starcki projekti järgi 1820-ndatel aastatel. Lõpliku kuju omandas mõisamaja 20. sajandi algul, mil kivist hoonele ehitati juurde puidust teine korrus. Peahoone juurde kuulusid kaunilt kujundatud park ja kõrvalhooned: valitsejamaja, meierei ja vesiveski koos tiigiga. Mõisasse suunduvad sissesõiduteed olid kujundatud alleedena.

1921. aastast tegutses mõisas Aruküla 6-klassiline Algkool. Samas toimusid tähtsamad kohalikud üritused ja asus raamatukogu. Mõisamaja oli ka kuni kohaliku rahvamaja valmimiseni 1939.a. seltskondliku elu keskuseks, kus tegutsesid puhkpilliorkester ja koorid, tehti näitemängu ja rahvatantsu. Koolilaste käsutuses oli mõis kuni 1978. aastani, mil valmis Aruküla 8-klassilise kooli uus hoone.

1990-ndaks aastaks renoveeriti mõisa peahoone arhitekt L.Lapini projekti alusel ning ruumid anti taas kohaliku hariduselu teenistusse. Käesoleval ajal tegutsevad siin waldorfpedagoogika alusel põhiharidust andev Aruküla Vaba Waldorfkool ja Aruküla Huvialakeskus “Pääsulind”.

Mõisahoone on tänagi üheks oluliseks kohaliku kultuurielu keskuseks. Ühtviisi sobiv on mõisasaal nii kammermuusika kontserdite korraldamiseks kui ka pidulike sündmuste tähistamiseks. Ruume on võimalik ka üritusteks rentida.

Huvialakeskus “Pääsulind” asutati 1989. a. Kooli ajalugu on kirjas kooli kroonikaraamatutes. Huvialakeskusel on oma logo (autor Ü.Udumäe) ja “Pääsulinnu laul” (autor J.Trump). Kooli direktoriks on alates 1995. aastast Malle Jaako. Lisaks tihedale koostööle Raasiku valla teiste haridus- ja kultuuriasutustagea on sõprussidemed Kehra Kunstidekooliga, Kehtna Kunstidekooliga ja Koeru Muusikakooliga, mis tegutseb Koerus - Aruküla mõisas.
eenet.ee logo
made by busse